Rak i medicina

Šta je rak u medicini?

Šta je rak u medicini?

Rak je opšte ime za ogromnu grupu bolesti čija je glavna karakteristika nekontrolisan rast modifikovanih ćelija, ćelija raka. Medicina je...

PROČITAJ VIŠE

Šta je rak i zašto nastaje?

Šta je rak i zašto nastaje?

Ova bolest se javlja već duže vremena, na svim kontinentima pod različitim imenima. Mišljenja o uzroku raka u svetu...

PROČITAJ VIŠE

Šta kaže klasična medicina?

Šta kaže klasična medicina?

Medicina nudi nekoliko načina lečenja kao što su hemoterapija, radioterapija, citostatici, biološki lekovi, hormonska terapija i ostalo, koji pored pozitivnog...

PROČITAJ VIŠE