RAK PLUĆA - KUBANSKE INEKCIJE CIMAVAX I VAXIRA PROTIV RAKA NA PLUĆIMA

TERAPIJA i PROTOKOL KUBANSKIH VAKCINA PROTIV RAKA NA PLUĆIMA se sprovode sa  vakcinama (inekcije) Cimavax  i Vaksira. Terapija deluje samo ako je rak na plućima primarni. Ne deluje ako je primarni rak drugog izvora sa metastazama na plućima. Takođe, vakcina nije uspješna u slučaju sitnoćelijskog karcinoma pluća. Kod svih ostalih vrsta carcinoma na plućima jeste.
 
Vakcina se daje u obliku inekcije u mišić,  jednom na 14 dana, u većini slučajeva 6 puta uzastopno (ukupno traje 3 meseca). Posle tri meseca, vrši se kontrola. Na osnovu toga se utvrđuje da li se terapija nastavlja još 3 meseca (jednom mesečno) ili je tretman završen. To određuje doctor spec. onkolog na osnovu snimka CT ili MR.

Pored Cimavax vakcine / muskulatorno sprovodi se paralelno: 
- GcMAF terapija za podizanje imunološkog sistema (čepići I capsule Gc proteina)
- Detoksikacija teških metala (Ion Cleans Detox aparatom)
- Visokofrekventna Cell-Wave terapija
- Ketonska ili vegetarijanska ishrana sa odgovrajućim prehrambenim dodatcima, koje odredimo nakon testiranja sprektrometrijom
 

 

Protokol za primenu Cimavax vakcine:

- Pošaljite nam najnoviju MR ili CT (PETCT) dokumentaciju na englesom ili španskom jeziku, koje prosleđujemo našem onkologu u našoj klinici u Beogradu. Ako je potrebno, šaljemo  i onkologa na Kubi.
- Nakon pregleda vaše dokumentacije, onkolog odobrava lek (ili ne odobrava u koliko proceni da vakcina neće delovati u vašem slučaju). Šaljemo vam potvrdu na vaš mejl.
- Prvi set od 4 vakcine / muskulatorno treba obaviti u našoj klinici u Nova Vita Beogradu, gde ostajete 5 do 6 dana. Prvog dana vas detaljno pregleda internista i onkolog, kontrolišemo krv, urin, ekg,... Drugog dana dobijate jednu malu dozu hemoterapije za pljuča sa razlogom da telo ne odbaci vakcinu Cimavax nakon njenog zaprimanja (taj korak se sprovodi samo u slučaju ako pacijent nije nikada dobijo bilo kakvu hemiotrapiju za pluća). Treći i četvrti dan je pauza (do 72h). Petog dana dobijate set od 4 vakcine u mišić. Vakcina sadrži 4 inekcije, jednu u levo rame, jednu u desno rame, i po jednu u desnu i levu butinu. Šesti dan ostajete na posmatranju. Onda vas ponovo pregledamo pre otpusta.
- Dobijate preostalih 5 setova vakcina sa sobom. Morate ih prevoziti između 2 i 8 stepeni Celzijusa i spremiti ih u frižider. Preostalih 5 setova vakcina / inekcija može vam dati lekar ili medicinska sestra u vašem kraju. 
 
Prijava termina u našem centru CanSAVE na Vrhnici u Sloveniji na telefon: +386 31 870 479.

 

 

 

  Kubanska-vakcina-protiv-raka06U donjem delu ispod su kontakti zdravstvenih ustanova na  sa kojima sarađujemo i šaljemo im vašu dokumentaciju na pregled i mišljenje:

 

 

 

 

 

  1. Mednarodni zdravstveni centar za strance: Servicios Medicos Cubanos. Web page: www.smcsalud.cu ;E mail: smc@smcsalud.cu Teléfonos: (537) 8333065, 8333095; Fax: (537) 8333055

 

 

  2. Bolnica za strance:

a. Hospital Clinico Quirurgico ˝Hnos. Ameijeiras˝ : San Lazaro # 701, Centro Habana. Ciudad de la Habana, Cuba, CP 10300. E Mail: Dr. Alfredo Herrera: mision@hha.sld.cu

 

b. Centro Internacional de Salud La Pradera: Calle 230 entre 15A y 17, Siboney, Ciudad de La Habana, Cuba. Telefonos: (537) 2737476 al 80. E mail: aloja@pradera.cha.tur.cu ycomercia@pradera.cha.tur.cu Dr Ruben: ruben@pradera.cha.tur.cu      

 

 

 

 

 

Ovde dole je članak koji opisuje rezultate kubanskih vakcina:
 
 
 

1. Uputstvo za CIMAvax za lekare iz registracijskega fajla:

 

 

 

UPUTSTVO ZA LEK
CIMAvax-EGF, emulzija za injekciju, 1 mg/mL
Pakovanje: 4 bočice sa 0,8 mL konjugata hrEGF-rP64k i
4 bočice sa 0,8 mL uljanog adjuvansa Montanide ISA 51 VG
Име лека, облик, јачина и паковање
Proizvođač:

 
Centro de Inmunología Molecular (CIM)
Аdresа:
Calle 216 esquina 15, Reparto Atabey, Playa, La Habana, Cuba
Podnosilac zahteva:
Peyton medical d.o.o.
Аdresа:
Vojvode Stepe 52, Beograd

 


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik  

INN Konjugat hrEGF-rP64K, 1 mg/mL, emulzija za injekciju


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta

 

 

U ovom uputstvu pročitaćete:

Šta je lek CIMAvax-EGF i čemu je namenjen
Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CIMAvax-EGF
Kako se upotrebljava lek CIMAvax-EGF
Moguća neželjena dejstva
Kako čuvati lek
Dodatne informacije CIMAvax-EGF

 

 

1. ŠTA JE LEK CIMAvax-EGF I ČEMU JE NAMENJEN
CIMAvax-EGF je indikovan kod pacijenata koji imaju nemikrocelularni karcinom pluća u naprednim
stadijumima (IIIb / IV).
2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CIMAvax-EGF


Lek CIMAvax-EGF ne smete koristiti:


CIMAvax-EGF je kontraindikovan kod pacijenata koji su u drugom stanju ili koji doje, kod pacijenata sa
istorijom alergije na neki sastojak hemijskog ili biološkog jedinjenja sličan vakcini, kod pacijenata koji
imaju neku nekontrolisanu propratnu bolest uključujući aktivne infekcije, simptomatičnu kongestivnu
srčanu insuficijenciju, nestabilnu anginu pektoris i srčanu aritmiju. Vakcina je kontraindikovana kod
pacijenata sa prethodnom preosetljlvošću na ciklofosfamid i kod dece.


Kada uzimate lek CIMAvax-EGF, posebno vodite računa:
CIMAvax EGF treba koristiti s oprezom kod pacijenata koji se žale na insuficijenciju bubrega ili jetre.

Treba proveriti formiranje emulzije pre administriranja vakcine CIMAvax-EGF.
Primena drugih lekova
Nije ispitana imunogenost vakcine CIMAvax-EGF kod pacijenata koji primaju citotoksičnu terapiju ili druge imunosupresivne lekove.
Uzimanje leka CIMAvax-EGF sa hranom ili pićima

Primena leka CIMAvax-EGF u periodu trudnoće i dojenja:


Ne preporučuje se upotreba vakcine CIMAvax-EGF u toku perioda trudnoće i dojenja.
Uticaj leka CIMAvax-EGF na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nepoznat je uticaj CIMAvax-EGF na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja vozilima i rukovanja
rnašinama.
Važnje informacije o nekim sastojcima leka CIMAvax-EGF  


3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CIMAvax-EGF


Doziranje i način primene:
Jedna doza CIMAvax-EGF je definisana kao 4 injekcije od kojih se svaka prima na različitirn anatomskim
mestima, i to u 2 deltoidne i 2 glutealne regije. Svaka injekcija sadrži 1,2 mL emulzije koja sadrži
konjugat hrEGF-rP64k i Montanide ISA 51 VG.

Lečenje se sastoji iz faze indukcije koja počinje davanjem ciklofosfamida (jedna doza 200 mg/m2). Tri
dana nakon toga počinje se sa primenom vakcine CIMAvax-EGF sa razmakom od 14 dana po dozi od
ukupno 4. Faza održavanja podrazumeva rnesečne reimunizacije sve dok zdravstveno stanje pacijenta to
dozvoljava.

CIMAvax-EGF se daje intramuskularno.


Ako ste uzeli više leka CIMAvax-EGF nego što je trebalo  

Nepoznati su efekti predoziranja CIMAvax EGF –om.


Ako ste zaboravili da uzmete lek CIMAvax-EGF


Ако naglo prestanete da uzimate lек CIMAvax-EGF


4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


Preparati vakcine koji sadrže konjugat rhEGF-rP64K kao aktivan farmaceutski sastojak koristili su se u 13
kliničkih ispitivanja gde je lečeno više od 1000 pacijenata sa uznapredovalim karcinomom pluca. CIMAvax-
EGF je bio dobro tolerisan. Većina neželjenih rekacija je klasifikovana kao blaga ili umerena. Najčešće
sistemske neželjene reakcije su crvenilo, anoreksija, grčevi, drhtavica, tremor, glavobolja, mučnina,
povraćanje, groznica, dispneja, talasi vrućine, arterijska hipertenzija i hipotenzija. Takođe su primećene i
lokalne neželjene reakcije kao sto su eritem i bol na mestu injekcije. Nakon upotrebe vakcine CIMAvax-
EGF mogu da se pojave ozbiljne sistemske neželjene reakcije kao sto su glavobolja, drhtavica, tremor,
dispneja, bol u grudima, znojenje, hladnoća i opšte loše stanje. Ove reakcije se mogu okončati
upotrebom lekova antihistaminika, antipiretika I konvencionalnih analgetika.


5. KAKO ČUVATI LEK CIMAvax-EGF


Rok upotrebe
36 meseci
Čuvanje
Držati na temperaturi od 2 do 8°C.
6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek CIMAvax-EGF


Sastav:

Svaka bočica konjugata hrEGF-rP64K sadrži:

Supstanca:                                                           Količina:
                                                           
Konjugat rEGF-rP64K                                           0,8 mg
Natrijum hlorid
Anhidridni dvobazni natrijum fosfat
Kalijum hlorid
Monobazni kalijum-fosfat
Voda za injekcije

Svaka bočica uljanog adjuvansa sadrži:

Supstanca:                                                           Količina:
Montanide ISA 51 VG                                          0,8 mL


Kako izgleda lek CIMAvax-EGF i sadržaj pakovanja


Svaka kutija sadrži: 4 bočice sa 0,8 mL konjugata hrEGF-rP64k
                                   4 bočice sa 0,8 mL uljanog adjuvansa Montanide ISA 51 VG
Nosilac dozvole i Proizvođač

Peyton medical d.o.o.
Vojvode Stepe 52, Beograd
Centro de Inmunología Molecular (CIM)
Calle 216 esquina 15, Reparto Atabey, Playa
La Habana, Cuba

 


UPUTSTVO ZA UPOTREBU, RUKOVANJE I ODLAGANJE:

NAČIN PRIPREME:

1. Proverite da li su bočice u okviru perioda važenja naznačenog na etiketi, i da li je proizvod čuvan na
temperaturi od 2 do 8°C.

2. Pripremanje emulzije:

- Upravo pred davanje injekcije pacijentu, napunite sadržinu bočice konjugata rEGF-P64K u sterilni i
apirogeni špric od 3 mL (bez gumenog zaptivača na klipu), sa iglom 21 V2.

- Ubrizgajte ovaj sadržaj u ampulu u kojoj se nalazi adjuvans, tako da se ravnomerno pomešaju (0.8 mL
konjugata rEGF-rP64K + 0.8 mL Montanide ISA 51 VG).

- Zatim se vrsi emulgovanje sadržaja iz obe ampule, a potom i ubrizgavanje/izbacivanje sadržaja (koji je već pomešan), sa sterilnim spricem od 3 mL koji je prethodno opisan.

- Ubrizgavanje/izbacivanje hemijskog konjugata sa adjuvantom treba da se ponovi od 6 do 10 puta,
kako bi se obezbedilo stvaranje stabilne emulzije.

3. Izvucite iz ampule 1,2 mL gotove emulzije.

4. Ubrizgajte pacijentu pripremljenu emulziju u mesto za davanje injekcije.

5. Ponovite korake 2, 3 i 4 dok ne potrošite jednu dozu, koja se sastoji od 4 injekcije (primljene u obe
deltoidne i obe glutealne regije).


FARMAKODINAMIČKA SVOJSTVA:

Epidermalni faktor rasta (EGF) je molekul polipeptid od 53 aminokiseline, molekulame težine 6054 Kda,
koji je prvi put izolovan iz submaksilrne žlezde rniša (Cohen S, 1962).
Epidermalni faktor rasta (EGF) je peptid sposoban da stimuliše in vitro i in vivo (van i u živom organizmu)
epitelnu i mezenhimsku celularnu proliferaciju putem receptora membrane. Tokom poslednjih godina,
receptor epidermalnog faktora rasta (EGF-R) je postao široko istražena tema u antikancerogenoj terapiji.
Receptor epidermalnog faktora rasta (EGF-R) je glikoprotein membrane od 170 Kda. Ciji je intracelularni
domen povezan sa specifčnim delovanjem tirozin kinaze. Aktivacija EGFR-a njegovim vezama menja
regulaciju celularnog kruga (uvećavajući proliferaciju), blokira apoptozu, promoviše angiogenezu,
povećava motilitet, prijemčivost i invazivni kapacitet ćelija neoplazije. Veze EGFR-a obuhvataju
epidermalni faktor rasta (EGF), faktor transformacije rasta alfa (TGF α), epigen, epiregulin, betacelulin i
epidermalni faktor rasta jedinjena sa heparinom (HB-EGF).
Izražavanje EGFR-a se nalazi uvećano za jednu trećinu kod svih tumora epitelnog porekla, uključujući
neoplazije pluća, prostate, grudi, debelog creva, glave i vrata, jajnika, grlića materice, jednjaka, stomaka,
pankreasa, bubrega i tumora astrocitoma.
Većina nemikrocelularnih karcinoma pluća (CPCNP) prenaglašava receptor Epidermalnog faktora rasta.
Prenaglašavanje EGF-R se rnoze udružiti sa lošom prognozom. U jednoj studiji koja je obuhvatila 121
pacijenta sa nemikrocelularnim karcinomom pluća, prenaglašavanje EGF-R je primećeno u 83% slučajeva
što je predstavljalo značajan negativni prognostički faktor. Sistem EGF/EGFR je tako jedan atraktivan
kandidat za terapiju odgovarajućih kancera. Mnoga klinička ispitivanja su istražila upotrebu inhibitora
receptora EGF za lecenje CPCNP.

Vakcina CIMAvax-EGF sadrži humani rekombinantni EGF, dobijen iz ćelija kvasca Saccharomyces
cerevisiae, koji je vezan za transportni protein rP64K od Neisseria Meningitidis, dobijen rekombinantnim
putevima od ćelija Escherichia colli, sa adjuvantom Montanide ISA 51 VG.

Rezultati pilot ispitivanja i ispitivanje Faze II sa CIMAvax-EGF -om kod odraslih pacijenata naprednih faza
CPCNP pokazuju efikasno delovanje ovog novog leka.

FARMAKOKINETIČKA SVOJSTVA:

Farmakokinetička ispitivanja nisu potrebna za ovu vakcinu, budući da kinetička svojstva antigena ne
obezbeđuju same po sebi korisne informacije koje bi rezultirale odgovarajućim preporukama u vezi sa
doziranjem vakcine.

FARMAKOLOŠKO DEJSTVO:

Pacijenti sa nemikrocelularnim karcinomom pluća naprednih faza, imunizovani vakcinom CIMAvax-EGF
evidentirali su povećanje stope preživljavanja u poređenju sa pacijentima lečenim najboljom terapijom
podrške. Reakcija na lečenje se povezuje sa imunim odgovorom. Imunizacija vakcinom podstiče pojavu
specifičnih antitela protiv EGF-a, koji izazivaju oduzimanje ili imunološku “kastra".

 

 

2. Uputstvo za CIMAvax za pacijente:

http://cansave.org/files/uputstvo_na_srpskom.pdf

 

 


3. Uputstvo za CIMAvax koje je odobrila "Agencija za lekove BiH":

 
 
 
 
 
 
 
Vlasnik i urednik internet strane www.cansave.rs kao i pravno odgovorno lice za sadržaj internet strane www. cansave.rs je međunarodno društvo LIORA - Novi Sad. Udruženje LIORA - Novi Sad se ne bavi prodajom. Ne prodaje niti reklamira proizvode. Bavi se isključivo informisanjem obolelih osoba i nudi im pomoć u tom smislu.