Uloga aminokiselina u borbi sa rakom

Aminokiseline, osnovni gradivni elementi proteina (za izgradnju ćelija), u telu vrše brojne funkcije. Neophodne su za pravilan razvoj i rast našeg tela, uključujući i veliki broj reakcija koje omogućuju održavanje homeostaze u organizmu i između ostalog deluju kao ključni element imunog sistema kada odgovara na invaziju stranih tela u organizmu. Zato je veoma važno da se unose u telo (ćelije) tokom primene terapije protiv raka. Njihov nedostatak je takođe indirektno odgovoran za oštećenje zdravih ćelija i pojavu bolesti.  


Postoji 21 standardna aminokiselina.  Od tog ukupnog broja, ćelije u telu sintetišu (same proizvode) samo 11 aminokiselina koje se zovu neesencijalne aminokiseline. Ostale aminokiseline naše telo nije u stanju da  sintentiše (proizvede), zato ih moramo unositi sa hranom. Ova grupa aminokiselina se zovu esencijalne aminokiseline jer je njihov unos u telo neophodan za normalno funkcionisanje. 
 
esencijalne aminokiseline spadaju: izolevcin, levcin, arginin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, histidin, triozin, triptofan i valin; ali tu se uključuju još  histidin i arginin – posebno kod dece jer nerazvijeni metabolizama ne može da ih sintetiše (proizvodi).

neesenciajalne aminokiseline spadaju: alanin, aspartat, cistein, glutamat, glutamin,  glicin, prolin, serin, asparagini i selenocisten. 

 

Tabela ispod sortira svih 21 esencijalnih i neesencijalnih  aminokiselina koje u ljudskom telu stvaraju proteine. Neke su od suštinskog značaja samo u određenim okolnostima (označene sa *), ubačena je 21. aminokiselina selenocistein (označena sa **), koja je proteinogena kod ljudi, ali obično se posmatra samostalno jer se ne javlja u genetskom kodu.

 

Esencijalne

Neesencijalne

izolevcin

alanin

arginin*

 

lizin

aspartat

metionin

cistein*

fenilalanin

glutamat

treonin

glutamin*

triptofan

glicin*

valin

prolin*

histidin*

serin*

tirozin*

asparagin*

levcin

selenocistein**

 

 

Preporučenu količinu koju bi čovek trebao da unosi sa hranom je teško odrediti. Tabela pokazuje količine koje za odrasle osobe preporučuje SZO. 

Aminokiselina

mg na kg telesne težine

mg za 70 kg

mg za 100 kg

I (izolevcin)

20

1400

2000

L (levcin)

39

2730

3900

K (lizin)

30

2100

3000

M (metionin)

C (cistein)

10,4 + 4,1 (ukupno 15)

1050

1500

F (fenilalanin)

Y (tirozin)

25 (ukupno)

1750

2500

T (treonin)

15

1050

1500

W (triptofan)

4

280

400

V (valin)

26

1820

2600

Za decu od 3 godine i naviše preporučuje se unos za 10 do 20 % veći nego kod odraslih, a za decu do 3 godine 150% veći unos.

 

 

Sledeća tabela prikazuje oznake od tri slova i jednog slova, hemijske osobine bočnog lanca. Molekulska težina je prosečna težina svih poznatih izotopa i uključuje težinu H2O.

 

Skraćenica

Ime aminokiseline

Atribut bočnog lanca

Masa

Izoelektrična tačka

pK1
(α-COOH)

pK2
(α-+NH3)

pKr (R)

Napomene

A

Ala

alanin

hidrofobna

89.09

6.01

2.35

9.87

 

Obimna aminokiselina. Kruća od glicerina. Mali molekul koji pokazuje strukturu proteina. Alanin je neutralna aminokiselina. Nalazimo oba regiona u proteinu,  i hidrofilni i hidrofobni.

C

Cys

cistein

hidrofobna (Nagano, 1999)

121.16

5.05

1.92

10.70

8.18

Pri oksidacije se dva molekula cisteina spajaju preko (-S-S-) mosta sulfida da bi se obrazovala  cistin aminokiselina. Ako je u proteinu prisutan cistin, povećava se stabilnost tercijarne strukture proteina i protein je manje osetljiv na denaturaciju (kao što je insulin).

D

Asp

asparaginska kiselina

kisela

133.10

2.85

1.99

9.90

3.90

Ispoljava karakteristike slične glutaminskoj kiselini. Sporedni lanac je hidrofilni sa izrazitim negativnim naelektrisanjem. Obično se nalazi na spoljnim površinama hidrofilnih proteina. Na negativno naelektrisanje bočnog lanca se često vezuju katjoni metala.

E

Glu

glutaminska kislina

kisela

147.13

3.15

2.10

9.47

4.07

Ima slične osobine kao asparaginska kiselina. Ima duži i nešto fleksibilniji bočni lanac.

F

Phe

fenilalanin

hidrofobna

165.19

5.49

2.20

9.31

 

Za ljude je esencialna aminokiselina. Fenilalanin  kao tirozin i triptofan sadrži krutu aromatičnu grupu u bočnom lancu. Navedene aminokseline su među najvećima. Dodavanje izolevcina, levcina i valina kao hidrofobnih aminokiselina obično se nalazi u unutrašnjosti proteina.

G

Gly

glicin

hidrofobna

75.07

6.06

2.35

9.78

 

Zbog dva vodonika u α-ugljeniku glicina nije optički vidljiva. Glicin je najmanja aminokiselina koja lako može da se rotira i jako je fleksibilna.  Mogu biti u veoma malim prostorima kao što su trojne spirale kolagena. kao strukturni element proteina, zbog preterane flksibilnosti pojavljuje se ređe od alanina.

H

His

histidin

bazična

155.16

7.60

1.80

9.33

6.04

Protoniranje aminske grupe javlja se čak i u okruženju slabe kiseline. Histidin je prisutan u mnogim proteinima koji menjaju konformacije i karakteristike proteina. 

I

Ile

izolevcin

hidrofobna

131.17

6.05

2.32

9.76

 

Za čoveka esenciajalne aminokiseline. Izolevcin, levcin i valin imaju relativno veliki hidrofobni alifatski bočni lanac. Ovi molekuli su kruti. Za pravilno sklapanje proteina su važne hidrofobne interakcije koje su uspostavljene između bočnih lanaca aminokiselina. Prisutni su posebno u unutrašnjosti proteina. 

K

Lys

lizin

bazična

146.19

9.60

2.16

9.06

10.54

Za čoveka esencijalna aminokiselina. Ima svojstva slična argininu. Poseduje dug fleksibilan bočni lanac sa pozitivnim naelektrisanjem na kraju. Lizin i arginin su pogodni jer su fleksibilne aminokiseline  za vezivanje molekula sa negativnim naelektrisanjem. Zbog snažnog naboja, lizin i arginin su uglavnom na površini proteina.

L

Leu

levcin

hidrofobna

131.17

6.01

2.33

9.74

 

Za čoveka esencijalna aminokiselina. Ima slične osobine kao izolevcin i valin. Vidi izolevcin.

M

Met

metionin

hidrofobna

149.21

5.74

2.13

9.28

 

Za čoveka esencijalna aminokiselina. Uvek prva aminokiselina koja je uključena u protein, posle translacije se ponekad uklanja. kao cistein  metionina sadrži sumpor ali i dalje spada u grupu metala.  Ta metilna grupa može biti aktivna i metionin je uključen u brojnim reakcijama pri kojima se dodaje nov atom ugljenika. 

N

Asn

asparagin

hidrofilna

132.12

5.41

2.14

8.72

 

Neutralisana verzija asparaginske kiseline.

P

Pro

prolin

hidrofobna

115.13

6.30

1.95

10.64

 

Sadrži za aminokiseline neobičan ciklus ,  α-aminsko grupu  pretvara u amidne grupe (CO-NH). Ako je prisutna u rezultatima peptida, u uspostavljanu lanca peptida i na taj način prekida sekundarne strukture proteina  (α-spirale, β-listove). Prisutna je u kolagenu koji je post-translatorno izmenjen u hidroksiprolin.

Q

Gln

glutamin

hidrofilna

146.15

5.65

2.17

9.13

 

Neutralna verzija glutaminske kiseline. U proteinu predstavlja zalihu amonijaka.

R

Arg

arginin

bazična

174.20

10.76

1.82

8.99

12.48

Funkcionalno slična lizinu.

S

Ser

serin

hidrofilna

105.09

5.68

2.19

9.21

 

Serin in treonin imaju kratak lanac koji se završava sa hidroksil grupom. Vodonik hidrosilne grupe se lako uklanja, a  serin i treonin često deluju kao donator vodonika u enzimima. Oba su veoma hidrofilna, dakle prvenstveno spoljna površina je bogata ovim aminokiselinama.  

T

Thr

treonin

hidrofilna

119.12

5.60

2.09

9.10

 

Za čoveka esencijalna aminokiselina. Ima slične karakteristike kao serin.

V

Val

valin

hidrofilna

117.15

6.00

2.39

9.74

 

Za čoveka esencijalna aminokiselina. Ima slične karakteristike kao izolevcin i levcin. Vidi izolevcin.

W

Trp

triptofan

hidrofilna

204.23

5.89

2.46

9.41

 

Za čoveka esencijalna aminokiselina. Ima slične karakteristike kao fenilalanin i tirozin.Preteča je serotonina.

Y

Tyr

tirozin

hidrofobna

181.19

5.64

2.20

9.21

10.46

Ima slične karakteristike kao triptofan ili fenilalanin. Preteča je  melanina, adrenalina i hormona štitne žlezde.

 

 

Kako uneti u telo esencijalne i neesencijalne aminokiseline:


1.    Zdravom ishranom

 

 

 

 

 

 

 


2.    Matični pčelinji mleč sadrži 18 aminokiselina od postojećih 21

Matični mleč je najfiniji i najkvalitetniji pčelinji proizvod koji je ujedno i najbogatiji proteinima, belančevinama i aminokiselinama. Matični mleč sadrži kompleks vitamina B i jedini je prirodni izvor Acetil-Holina u čistom obliku. Matični mleč takođe sadrži 8 esencijalnih i 10 neesecijalnih aminokiselina, kao i drugih materija koje predstavljaju biostimulatore koji uništavaju slobodne radikale, antitela, bakterije i viruse, sprečavaju njihov razvoj i deluju na povećanje leukocita. Matični mleč pozitivno deluje na hormone i sprečava hormonske poremećaje a pozitivno deluje i na moždane i nervne ćelije.

amino acid

average

rsd%

 

response factor

(n = 3)

 

 

 

Alanine (Ala)

0.82

30

Aspartic acid (Asp)

1.10

3

Glutamic acid (Glu)

1.06

3

Glycine (Gly)

0.97

11

Homoserine (Hom)

1.00

---

Isoleucine (Ile)

1.00

8

Lysine (Lys)

1.07

8

Hydroxyproline (OH-Pro)

1.06

4

Ornitine (Orn)

1.02

5

Phenylalanine (Phe)

1.05

3

Proline (Pro)

1.04

0.7

Serine (Ser)

0.85

6

Threonine (Thr)

1.04

5

Tyrosine (Tyr)

0.98

4

Valine (Val)

0.92

17


3.    Imunofan sadrži: arginyl-α-aspartyl-lysyl-valyl-tyrosyl-arginine and a molecular weight of  836.
     Imunofan je rusko registrovano sredstvo za podizanje imunog sistema.

 

 

 

 

 


4.    BIOCARE Broad Spectrum Amino Acids u kapsulama sadrži 17 aminokiselina.

Proizvod BIOCARE - Broad Spectrum Amino Acids sadrži sledeće aminokiseline i količine:

 

Vrsta Aminokiseline

Količina

GlutamicAcid

261mg

L-AsparticAcid

234mg

L-Leucine

180mg

L-Serine

171mg

L-Valine

165mg

L-Lysine

138mg

L-Arginine

132mg

L-Isoleucine

123mg

L-Alanine

117mg

L-Phenylalanine

111mg

L-Threonine

111mg

L-Tyrosine

87mg

L-Proline

84mg

L-Methionine

69mg

L-Glycine

66mg

L-Histidine

51mg

L-Cysteine

39mg

 

 

 

 
Vlasnik i urednik internet strane www.cansave.rs kao i pravno odgovorno lice za sadržaj internet strane www. cansave.rs je međunarodno društvo LIORA - Novi Sad. Udruženje LIORA - Novi Sad se ne bavi prodajom. Ne prodaje niti reklamira proizvode. Bavi se isključivo informisanjem obolelih osoba i nudi im pomoć u tom smislu.